sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
HOTLINE
Hotline - 0948.922.336

Mr. Quang
KD khu vực phía Bắc - 0972 024 259

DỊCH VỤ SỬA LỖI VẢI

Sửa Lỗi Màu Vải
Sửa Lỗi Màu Vải
Sửa Lỗi Màu Vải
Sửa Lỗi Màu Vải
Sửa Lỗi Màu Vải
Sửa Lỗi Màu Vải
Xử Lý Vải Sai Màu
Xử Lý Vải Sai Màu
Sửa Lỗi Vải Lệch Màu
Sửa Lỗi Vải Lệch Màu
Xử Lý Vải Bị Lỗi Sợi
Xử Lý Vải Bị Lỗi Sợi
Quét Màu Trên Quần Áo
Quét Màu Trên Quần Áo
Quét Màu Vải
Quét Màu Vải
Xử Lý Vải Loang Màu
Xử Lý Vải Loang Màu
Quét Màu Trên Túi Xách
Quét Màu Trên Túi Xách
Sửa Lỗi Màu Trên Quần Jean
Sửa Lỗi Màu Trên Quần Jean
Sửa lỗi chấm màu vải
Sửa lỗi chấm màu vải
Sửa lỗi bo lại khác màu thân áo
Sửa lỗi bo lại khác màu thân áo
Sửa lỗi bo lại khác màu thân áo
Sửa lỗi bo lại khác màu thân áo
Lỗi khác màu quần thân trước sau
Lỗi khác màu quần thân trướ...
Lỗi khác màu quần thân trước sau
Lỗi khác màu quần thân trướ...
Sửa lỗi đốm trắng trên vải
Sửa lỗi đốm trắng trê...
Sửa lỗi khác màu thân tay
Sửa lỗi khác màu thân tay
Sửa lỗi chấm màu vải
Sửa lỗi chấm màu vải